Arkiv


Utgave 3, Årgang1-des-00. 

Takker så mye for deres gode oppmøte under folkemøte 17.11.00, men hvor var ungdommen? Vi fikk inntrykk av at gjenstart av Daugstad Vel var etterlengtet, og at vi har mange oppgaver foran oss. Ikke minst gjelder dette å beholde skolen vår, nå når det på ny blir en struktur debatt.

Vi ønsker at alle i bygda får anledning til å uttale seg om hva de synes er viktigst for dem, og hvilken aktivitet du selv kan tenke deg å hjelpe til med. Derfor vil vi over nyttår sende ut et spørreskjema, som vi ber dere returnere til en av styremedlemmene i utfylt stand. Det er ingen forpliktelse i dette, men det blir en veldig god støtte for de som vil prøve å arrangere noe. Dersom det er noen vi ikke får skjemaet tilbake fra, anser vi det som at de ønsker mer informasjon, og vil dermed få besøk på døra.

Status over igangsatte prosjekter:

Informasjon: Vi har satt i gang utvikling av hjemmeside, og den vil være mulig å se på i enkel utgave fra nå av. (www.daugstad.org)

Vi vil også sette opp en tavle for å henge opp plakater, men plasseringen er ikke helt avklart ennå.

Tavle: Vi har skrevet brev til kommunestyret ang. skolestruktur, der vi påpekte at vi ønsket skolestruktueren sånn som den er i dag. Det ble den også vedtatt å være fremover, men i samme møte, etter matpause, ble det vedtatt at det utover vinteren skulle bli en ny strukturdebatt. Denne akter vi å delta i, og trenger derfor flere som er villige til å jobbe for denne saken.

Gatelys: Kartverk med forslag til plan er innsendt til saksbehandler på vegkontoret for godkjenning.

Vi vil etterlyse godkjenninga over nyttår, dersom den ikke kommer før. Det ligger an til at Vegkontoret tek alt framtidig vedlikehold , dersom vi klarer å skaffe penger til å sette opp lys og stolpar. Så snart vi får ei godkjent plan, vil vi be om anbud på heile eller deler av den mest aktuelle strekningen. Så vil arbeidet med finansieringa starte. Her vil det være naturlig å starte med kommune, vegkontor, e-verk, og bedrifter for  å sjå kor langt vi kjem. Det er likevel realistisk å rekne med at vi som bor i bygda må ta i og yte et skikkelig bidrag dersom prosjektet skal kunne realiserast, (start sparinga alt nå). Dette kan vi klare om vi vil.

Skøyteis: Endelig kom kuldegradene, og dermed er de optimistiske Ismeisterane Jan og Lise med fl. i full sving med slangen. Siste rapport er at om et par dager skal isen være i fullt brukbar stand om været holder. Da er alle velkomne til å prøve skøytene, enten det er Tresfjordinger, Vikinger eller t.o.m. Vestnesinger.

Daugstad Vel

Juletrefest:

Det blir arrangert juletrefest på Daugstad Skole 3.juledag (27.12) kl. 15:00. Det blir underholdning, mat, gang rundt juletreet og kanskje kommer nissen. Alle tar med mat på fat, som settes på langbord når en kommer. Alle er hjertelig velkomne.    Juletrefest komiteen

Daugstad Bedehus:

Det blir arrangert juletrefest på bedehuset 4. juledag (28.12) kl. 16:00. Ta med mat. Åse Lislien Bø holder andakt. Gang rundt juletreet. Alle er hjertelig velkomne.

                                                                                                      Daugstad Søndagsskule

                                                                                                      Daugstad Ving

 

Daugstad Ungdomslag:

DUL arrangerer juledans med program/revy og litt mat på 5. juledag, med musikk av Gunnar Ødegård. Dette blir en ”listefest” der dørene stenges 22:30, og billetter fås kjøpt på Samvirkelaget på Vike, og Spar i Tresfjord frem til 29.12. Her blir det liv !

       Daugstad Ungdomslag

 

HUSK Damene:

Damene i bygda arrangerer fortsatt følgende:

1.     ”Gangveitrimmen”, arrangeres hver mandag kl. 20:30. Ruta er:

t/r Daugstad Skole – Skjegstad eller rundt Sætre. Ta med lommelykt!

2.     Volleyballtrening hver onsdag kl. 20:00, på Daugstad Skole, fra 10.01.01

 

Daugstad/Vike Skolekorps:  Holder juleferie

 

                     GOD JUL & GODT NYTT ÅR