Tilbake til nyheter 
Arkiv


"Lys & Varme" Side 1 av 2
Utgave 4, Årgang2-feb-01

Daugstad Vel:
Her kommer endelig en ny utgave av Lys & Varme, med gode minner fra suksessene Julerevy og skøytedag. Overskuddet fra skøytedagen på kr.1860,-, vil bli fordelt på de tre lagene Samhald, Daugstad Vel og Tresfjord IL.

Som nevnt i forrige utgave, ønsker vi at alle i bygda får anledning til å uttale seg om hva de synes er viktigst for dem, og hvilken aktivitet du selv kan tenke deg å hjelpe til med. Derfor ligger det vedlagt et spørreskjema, som vi ber dere returnere til en av styremedlemmene i utfylt stand. Det er ingen forpliktelse i dette, men det blir en veldig god støtte for de som vil prøve å arrangere noe. Dersom det er noen vi ikke får skjemaet tilbake fra, anser vi det som at de ønsker mer informasjon, og vil dermed få besøk på døra.

Vedlagt ligger også en innbetalingsblankett for medlemskontingent pålydende kr.300,-, som vi ber dere betale. Siden vi ikke opererer med medlemslister, men anser alle i bygda som medlemmer i Daugstad Vel, er medlemskontingenten frivillig. Men vi oppfordrer alle husstander til å betale, for ønsker du også samhold i bygda, kan du være sikker på at vi før eller senere vil støtte akkurat den saken du brenner for.

Status over igangsatte prosjekter:
Informasjon: Hjemmesiden er nå kommet godt i gang, og vi håper at flest mulig blir med å yte bidrag til denne. Bjørnar, Cecil, Johan og Marianne tar gledelig imot bidrag til-www.daugstad.org
Vi vil også sette opp en tavle for å henge opp plakater, men plasseringen er ikke helt avklart ennå. Materialer er blitt sponset av Br.Villa, og vil bli satt opp så snart den verste telen har gitt seg.

"Lenge leve skolen vår": Dette arbeidet vil bli satt i gang igjen for fullt, så snart vi får tilbake spørreskjemaene fra dere.

Gatelys: Arne opplyser at han har purret på Veikontoret, og at de vil starte med planen ganske snart.

Skøyteis: Rektor Randi tok kontakt med Teknisk Etat, og fikk tillatelse til å kjøpe en "timer" for å slå lysene over skoleplassen av og på. Bjørnar har tatt på seg å montere denne som dugnad.

Kunstutstilling: For første gang i historien (?) blir det arrangert kunstutstilling på Daugstad. Vår ny innflytta kunstner på "Rabben" vil holde utstilling av malerier på ungdomshuset fra lørdag 17.feb til 25.feb.
Daugstad Vel