Om Daugstad vel   Om Hjemmesidene   Styret    Mønstervedtekter    "Lys & Varme"   Linker


”Lys & Varme"
Utgave 6 Årgang3-05-juli-02

Her kommer vi med en ny utgave av Lys & Varme, med gode ønsker om en riktig god sommerferie.

Sommerkafe: Vi er glad for at det også i år er ungdommer som vil drive sommerkafe, og de vil starte opp nå på søndag 07.-juli kl.15:00. Åpningstidene vil i år bli på søndager og annen hver onsdag fra kl.15:00-20:00. Vi krysser fingrene for at det skal bli fint ver alle søndager fremover.

Gatelys: Vestnes Energi og Statens Vegvesen har avslått vår forespørsel om spleiselag sammen med bygda og Vestnes kommune. Vi har derfor tatt kontakt med Vestnes Kommune om hjelp til å skaffe midler til dette, og ordfører Roald Fiksdal har lovt oss å gjøre det han kan for å hjelpe. Det lovte han også i 17.-mai talen han holdt på Daugstad Skule.

Gangvei Sætre/Hoem:   Vegvesenet har ordnet med forlenging av 2 stikkrenner, og Vestnes Vassverk skal legge ny vassledning i den planlagte traseen. I den forbindelse har vi kontakt med Vegvesenet for å prøve å få til mer innsats fra dem også.

Turvei Skjegstad/Krogset: Vi var kommet godt i gang med planleggingen av dette prosjektet, og behøvde så en avtale med grunneierene for å komme oss videre med å søke om midler og starte opp arbeidet med vegen. Da fikk vi negativ tilbakemelding fra to av grunneierene, og da står vi egentlig fastlåst. Men vi vil i nærmeste fremtid invitere til et møte igjen for alle berørte parter, for å se om det er mulig å få til en løsning.     

Fjellmerking: Fjellmerkingsgruppa har hele vinteren jobbet hardt med å lage skilter for å merke stiene i fjellet. Gruppa har også arrangert to familieturer for å sette opp disse og rydde stiene, og vil med dette håpe at fjellet vårt blir mer attraktivt og tilgjengelig. I tillegg har enkeltpersoner gjort en formidabel innstats på egen hånd med å rydde stier. En informasjonstavle med kart og annen informasjon står høyt på ønskelisten, og vi håper å kunne få til noe i den retningen utpå høsten

Skiløyper: Vi har hatt litt kontakt med Vågstranda IL, som kan opplyse om at de har gått til innkjøp en trakkemaskin, og som nå ønsker et tettere samarbeid med Daugstad og Samhald med planlegging av løypetraseer, og med kostnader. Dette har vi sagt at vi kunne tenke oss å diskutere nærmere, så det blir nok litt aktiviteter om dette til høsten.

Alt dette, og mere til finner du på våre nettsider www.daugstad.org

Daugstad Vel

NB: Som det stod i Vestnesavisa på onsdag, så foreslår kommune-administrasjonen å legge ned Daugstad Skule. Sånne tanker vil vi bekjempe, og ber dere komme med innspill på tiltak….