Tilbake


Ballbinge fra IFAS Sport Ballbinge på Daugstad

 

 

       

           
 
                                  
 
 

 Info: Etter innspill fra flere hold, har DV bestemt seg for å prøve å komme innunder  spillemiddelordninga for nærmiljøanlegg. Dette betyr i klartekst at man kan få støtte inntill kr. 200.000 for et nærmiljøprosjekt, dvs. for Daugstad sin del - en ballbinge. For å få til dette er vi helt avhengige av stor støtte fra bygdefolket, næringslivet, kommunen, banker osv. for å komme i havn. Har du en skjerv som du ønsker å støtte oss med så er kontonummeret: 4202 03 77121.
Vi vil her gi dere løpende informasjon om prosjektets gang:

 

18.03.08: Endelig er bryteren for flomlysene til ballbinge og grusbane endelig på plass. Bjørnar og Jørn Inge har stått på nå i dag for å få dette på plass. Bryteren er plassert ute på gymsalveggen, i hjørnet mot kontordelen til Villa organic. Nå er det fritt frem for alle å trykke på denne bryteren for å trene på kveldstid. Så snart utlampene ellers slår seg på, kan man greie å slå på flomlysene med denne bryteren. Lysene vil da lyse frem til ca. kl 22:15. Beklager den dårlige kvaliteten på bildet, men det er altså Bjørnar som poserer ved siden av bryteren.

02.11.07: Ballbingen er nå offisielt åpnet!!!!!  Etter veldig mange dugnadstimer og samtidig bøttevis med vann fra himmelen, er bingen endelig "ferdig". Tross veret i dag var det mange som møtte opp til åpningsfesten - som i dag ble flyttet inn i gymsalen med en avslutningskamp ute i bingen.
   Anne Marlen satt eden høytidelige delen i gang med å sammenligne byggeprosessen med sitt yrke som jordmor, og det med mye fostervann skal bety god helse for "barnet". Varaordfører Geir Inge Lien foretok den høytidelige klippingen av silkebåndet -som for anledningen var festet på ballbingedøren som var plassert inne i gymsalen. Bygda fikk også gratulasjoner fra fotballkretsen v/ Ottar Orvik, fra Vestnes Varfjell ved Bjørn Vegard Løvik.
   Det står nå bare igjen å sette opp en lysmast og å gjøre helt ferdig sandvolleybanen, så kan man begynne å si seg ferdig med dette prosjektet for i år. Neste år er det tanker om å lage det til bedre på nordsiden av bingen med planering og rydding av skog,
   Her er bilder fra dagen:
 

01.11.07: Nå er endelig ballbingen klar for bruk, så da er det bare å møte opp i morgen - fredag kl.18 - for en høytidelig åpning. Se kalenderen på hovedsiden for mer info.

18.10.07: For DV var det et stort nederlag å måtte ta avgjørelsen om å utsette åpningen av ballbingen, men når det ble umulig å bruke den på fredag - så hadde man ikke noe valg. Grunnet ufyselig renvær i det siste, ble det helt umulig å lime sammen kunstgresset. Så nå er det bare å krysse alt vi har og håpe på tørt ver de neste fjorten dagene. DV satser nå på å åpne bingen 2. november.

14.10.07: Etter noen hektiske dager fra torsdag til lørdag, er nå ballbingen kommet opp. Det står nå bare igjen å bolte den fast i grunnmuren og legge på kunstgresset. Dugnadsarbeidet på torsdag måtte avbrytes fordi leverandøren ikke hadde sendt med pakninger som skal limes rundt stålnettingene. Det ble da veldig mange telefoner utover kvelden og neste dag for å få de flyfraktet til Ålesund og hentet der før dugnaden på fredag startet. Man greide det nesten.... de ankom en 1/2 time atter at arbeidet hadde startet opp! Nå blir det lagt opp til en heidundrenes offisiell åpning på fredag kveld.

07.10.07: Grunnarbeidet er ferdig, og ballbingen er ankommet. Nå er det "bare" å montere den oppå ringmuren. Også arbeidet med sandvolleybanen er kommet godt igang.

25.09.07: Det går stadig fremover, og bare positive dugnadsfolk igang. Det snakkes nå om å kalle bingen for "Leif-Bingen"......
Ringmuren er ferdig, og det er fyllt på en 1/2 meter med grus og 10 cm med sand. Om ikke lenge blir det fyllt på med finsand, og da blir det klart til oppsetting av bingen. Det var meningen å begynne oppsettingen nå til helga, men grunnet alvorlig bilulykke hos produsenten, blir dette utsatt ca. en uke.

09.09.07: Tross et par regnværsfulle dugnadsdager, men takket være Paul Morten Medhus, er man nå ferdig med å forskale ringmuren. Han har vært veldig behjelpelig med utlån av forskalingskassetter og sørget for at dugnadsgjengen gjør dette riktig. Man legger nå opp til å støpe på tirsdag.

Tomt for ballbinge er utgravd31.08.07: Ja, da er vi virkelig i gang :-) Leif har nå gravd ut en grop der ballbingen kommer.
Som kjent, har kommunen for et par år siden bevilget noen kroner for oppgradering av fotballbana generelt. Dette gjelder fortsatt, og de pengene vil DV i tillegg til oppgradering av grusdekket, samtidig lage en sandvolleybane på østsiden av ballbingen.

23.08.07: Krattskogen der ballbingen blir plassert er nå ryddet. Nå står det igjen å rydde opp noen stranger og at kommunen foretar oppmålingen før gravearbeidet kan ta til.

23.07.07: Arbeidsgruppen og Vestnes kommune har nå gitt tilsagnet til Miljøbingen fra IFAS Sport  som ballbinge ved tidligerere Daugstad Skule. Dette er en ny type ballbinge som har fokusert veldig mye på miljøvennlighet. Dette gjelder både med tanke på materialvalg, støy, estetikk og innsyn. Denne ballbingen blir bygd opp med 130mm rundstokk i furu som bæreelementer, og selve veggene er laget av plastbelagt stålnetting. Arbeidsgruppen likte denne bingen fordi den ser noe annerledes ut enn de andre stål- og trekolossene i området, og håper bygda vil ta godt imot denne, og stille opp på dugnad nå i augsust-september. :-) Her kan du lese mer om bingen.

28.06.07: Vestnes kommune har nå lagt ut anbudsinnbydelse innenfor det offentlige Doffin systemet med frist til 12.juli. Dermed blir det i påfølgende uke bestemt hvilken leverandør som får tilsagnet. Da er det bare å sette igang grunnarbeidet, noe som arbeidsgrupen nå vil begynne å planlegge. Denne gruppen består av Bjørn Vegard Løvik, Anne Marlen Salte, Svein Erik Lange og Jørn Inge Løvik.

29.05.07: Her kommer enda en gladmelding: Vestnes kommune har nå fått melding om at ballbingen på Daugstad får spillemidler til bygging av denne. Dermed vil nå kommunen legge ut forespørsel om ballbinge 13x21 meter på det offentlige Doffin systemet.

Status 28.12.06: Daugtsad Vel hadde i dag møte med Odd Jarle Talberg ved Vestnes Kommune, der man ble enig om at kommunen søker om tippemidler, og som vil stå som byggeansvarlig og eier av det som blir over gunnen på ballbingen. På denne måten kan vi få avskrivet momsen gjennom kommunens regnskaper. DV må nå få i havn tomteavtalen med Villa Salmon før søknaden kan bli sendt innen 15 januar-07.

Status 11.10.06: JIPPI!!!! Vi har fått støtte fra posten på kr. 35.000,-. På tredje forsøk. Eneste skår i gleden nå, er at vi ikke har noen tomt å plassere den på. Dermed må vi nå finne en grunneier som er villig til å selge eller la oss disponere et område de neste 20-40 årene for en ballbinge. Innspill mottas med takk.

Status 14.05.06: DV arrangerte sykkeldag den 1. mai for å skaffe midler til ballbinge (se egen sak på nyheter) , og hadde et møte med teknisk sjef Håvard Fiskå sist torsdag om hvordan vi skal gjøre det med tomteavtale for ballbingen. Han mente det var vanskelig å gå inn på en avtale nå, like før skolen skal avhendes. De hadde tenkt seg å begynne den jobben i 2007, men de ville nå fremskynde denne prosessen til før ferien i år.

Status 17.12.05: Hipp Hurra! På kommunestyret sist torsdag ble det i 2006 budsjettet bevilget kr. 85.000,- til ballbinge på Daugstad. Dette er et klarsignal om at vi seriøst kan begynne å  forhandle med leverandører av ballbinger, samt gjøre grundigere undersøkelser av grunnen. Dette er en god start på kapitalbehovet, og det gir en klar inspirasjon til å arrangere ny STORDAG.

Status 17.11.05: Her kommer en liten negativ nyhet, og kjempestor gladnyhet:
1. DV har på nytt fått avslag på støtte fra posten, men oppfordres til å søke igjen neste år.
2. Via Nordmøre og Romsdal fotballkrets har DV fått tilsagn om kr. 30.000,- i støtte til ballbingen fra Sparebanken Møre. Disse pengene vil bli utbetalt ved byggestart, forutsatt at det ikke går uforholdsmessig lang tid før prosjektet realiseres.

Status 15.05.05: DV har fått svar fra kommunen om at idrettsrådet og administrasjonen innstiller på å godkjenne søknaden om forhåndsgodkjenning i spelemiddelordninga. Det som da står igjen for å få en endelig godkjenning er en positiv uttale fra bygningssjefen og at kommunestyret godkjenner tilskudd i samsvar med tidligere bygde ballbinger i kommunen.

Status 30.03.05: DV sendte i dag inn en søknad om forhåndsgodkjenning i spelemiddelordninga for nærmiljøanlegg (ballbinge) ved Daugstad Skule. DV har også søkt Posten om støtte til dette prosjektet.