Tilbake til hovedsiden


Gatelys i byggefeltet

Man har lenge visst at det er mørkt opp til, - og i byggefeltet, men det har kanskje blitt ennå mer aktuelt nå når man ser den store forskjellen til hvordan det er langs gangveien. DV vil derfor gjøre et forsøk på å få satt opp gatelys i byggefeltet også.

 

 Dette har skjedd:

06.03.07:  Da er gatelysprosjektet i byggefeltet ferdig oppgjort med kraftverk, kommune og dugnadsfolk i bygda. Tusen takk for all hjelp til å få dette prosjektet i havn.


26.10.06:  Og vi har fått lys!!!!!!! I dag ble lysene i byggefeltet tente.  Hipp Hurra.
 

06.09.06:
Leif og Roger med flere er nå ferdig med å grave ned fundamenter og strømkabel til gatelysene i byggefeltet, og DV har gitt beskjed til kraftverket og kommunen om at alt nå er klart for å sette opp mastene og koble på lysene.

23.08.06:Leif i full gang med å grave seg gjennom blomsterbedet til Aase.
Nå har Leif og Roger satt i gang med graving, og fått ned to fundamenter i dag. Dessverre greide de å grave over telefonkabelen til Aase. Vi får håpe at Telenor får den reparert i morgen, og at de peiler resten av området sånn at vi unngår dette igjen. Nå er det bare at beboerne i byggefeltet stiller opp og hjelper til med å grave ned fundamente, sånn at vi får delt litt på byrden. Her er et bilde fra første dagen......

26.06.06:
Fundamenter og kabel er nå ankommet byggefeltet, og man avventer nå at gravemaskin og fører skal bli ledig. Dermed ser det til at byggefeltet vil gå en lys vinter i møte.

24.01.06:
Kommunestyret bevilget før jul de vanlige midlene for utbygging av gatelys i kommunen, og nå er det byggefeltet på Daugstad sin tur. Dermed er planen og budsjettet DV har lagt frem for kommunen godkjent, og de har satt dette i bestilling hos Nordvestnett. I denne forbindelse har DV også bedt kommunen om å bli med på å spleise på utbedre svingen rundt Oddvar Larsen, men der ønsket kommunen å foreta en synfaring først. Så det er det neste som skal skje.

22.06.05:
DV har nå fått laget en finansieringsplan, men må nå vente på bevilgninger fra kommunen. Signalene vi fikk tidligere, var at de hadde midler budsjettert til dette formålet, men de har nå brukt opp disse på andre steder.

20.01.05:
DV har nå mottatt et kostnadsoverslag og en plan på hvor lampene skal stå og hvordan dette skal gjøres. DV vil nå gå igjennom dette materialet, og deretter prøve å få til an avtale med beboerne i og rundt byggefeltet.

06.01.05:
DV kontaktet Vestnes Energi v/Leif Johann Wenås, og han lovte da at de skulle regne på dette og komme med en plan på hvordan dette skal gjøres med kostnader.

05.01.05:
DV har kontaktet Vestnes kommune, og får da opplyst at om det er ønske om gatelys i byggefeltet på Daugstad, så vil kommunen velvillig bli med på dette. Det er bare en liten hake ved dette, noe som gjelder for alle i kommunen.... Det ble for noen år siden gjort et politisk vedtak om at dersom byggefelt eller andre områder som ønsker gatelys, og der det ikke er innkalkulert i tomteprisene fra starten av, så krever kommunen at beboerne betaler en egenandel på 30%. Beboerne på Vestneshaugen var de siste som gjorde dette. Et annet byggefelt i kommunen klarte ikke å bli enige, så nå er det "førstemann til mølla" som gjelder. DV ble så anbefalt å få et kostnadsoverslag fra Vestens Energi.