Daugstad/Vike skulekorps   DUL   Samhald IL   Bedehuset/Solstrålen   Toradergruppa   Ving    Mjelthaugkomiteen   


Daugstad Ungdomslag

Daugstad Ungdomslag ble stiftet i 1896, og Gildeheim som er lagets eget hus, ble bygget i 1928.
Ungdomslaget står for Bingo, Rusken, Jonsok arrangement, julefest, dans og drift av ungdomshuset Gildeheim.

Årsmøtet 2008 vedtok at man - dersom det blir samme vedtak i Daugstad Vel - å underlegge seg et nytt lag som blir stiftet, og som skal ha mønstervedtekter som favner hele bygda, og med utgangspunkt i Gildeheim. Årsmøtet vedtok å la styret for 2007 være gjeldende inntill nytt lag er stiftet. Se referat fra møtet i pdf-format her.

Styret for 2007 er som følger (ble ikke konstituert på årsmøtet):
Formann:     Bjørn Vegard Løvik
Kasserer:    
Sekretær:    
Medlemmer:  Knut Magne Ringdal, Hans Bekken, Tonje Hoem og Svein Erik Lange Vara: 
                  John-Trygve Villa og Vencke Hansen


Bilde fra årsmøtet 5. februar 2008: