Bilder   Kart  Historie   Daugstad Skole   Tomter   Ledige hus   Næringsliv/Kunstnere  Overnatting


Her er et bilde fra noe av bygda vår - Daugstad, som ligger på solsiden langs Tresfjorden. Her med Tresfjord og Tresfjord fjella i bakgrunnen. Bildet er tatt fra Helsetnakken av Alf-Henrik Håker.