Tilbake


Prosjekt:  Audio/Video Rom på Gildeheim


      Daugstad Bygdelag har bygd et "Audio/Video-Rom" i kjelleren på Gildeheim.

Formål:

  1. Oppfylle ønske fra bygdefolk i alle aldre om et AV-rom for allsidig bruk. Dette kan være i forbindelse med større sportsarrangementer vist på storskjerm, LAN-arrangement, Karaoke, Filmvisning, Barne- og ungdomsselskaper osv...

  2. Bruke noen av kinostolene bygda disponerer

Fullstendig prosjektbeskrivelse finner du her. En skisse av rommet samt noen bilder av prosessen finner du nedenfor,