Tilbake


Vi vi takke vår eminente landskapsmaler Steinar Kristiansen for dette maleriet, og øvrig støtte.


Dette maleriet viser det aktuelle området med badeplass, friområde med Sethdammen, småbåthavn og nye naust. Det kan være mulig å få til tilkomst fra to sider, til venstre for maleriet og helt til høyre på maleriet. NB: Maleriet er ikke i målestokk og det ville bli mer skog rundt Sethdammen.


Vi ønsker kommentarer på disse sidene, på godt og vondt, råd og vink - samt tips om innhold. (Send mail)