15. august 2003
 
Fjellmerking - for barn og unge Søknadsnr: 8964
Jørn Inge Løvik Vår ref: 507.30/HG
Daugstad  
6392 Vikebukt  
Svar på søknad fra Frifond barn og unge

Vi viser til din søknad om tilskudd til Fjellmerking - for barn og unge fra Frifond barn og unge.

Søknaden din er innvilget med kroner 5 000.

Tilskuddet utbetales så snart du har sendt oss vedlagte akseptskjema i retur i underskrevet stand per post eller telefaks. Vedlagt følger også rapporteringsskjema som skal være fullstendig utfylt, og må forholde seg til målsettingene ved aktiviteten.

Rapporten med ferdig utfylt regnskapsoversikt for fullført aktivitet må returneres innen 15. desember 2003.

Vi gjør oppmerksom på at vedtaket kan påklages innen to uker etter mottagelsen av dette brevet. For ordens skyld opplyser vi om at Frifond barn og unge har 5000 kroner som maksimal beløpsgrense for tildeling til investeringer. Vi ser fram til å høre fra deg, og ønsker lykke til med aktiviteten.


Med vennlig hilsen
Landsrådet (LNU)


Haldis Gjømle
Nasjonal konsulent
Dir. innvalg: 23 31 05 84 / E-post: frifond@lnu.no

Landsrådet for Noregs barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)
Nedre Vollgate 5, N-0158 Oslo.
Faks: 23 31 06 01


Vedlegg:   - Akseptskjema
  - Rapportskjema