Tilbake


Status: Gangvei på Sætre

22.12.02:
Vi er litt sent ute her. men gangveien mellom gamleveien og Geir Sætre er nå ferdig asfaltert og er i daglig bruk. Det eneste som gjenstår nå er autovern mellom gangveien og hovedveien. Vi vil selvfølgelig jobbe videre  med å få forlenget denne inn til gangveien på Hoem, men vi kan nok ikke ha så store forhåpninger om å få til dette de nærmeste årene.

03.09.02:
Geir Sætre kan nå opplyse om at Statens Vegvesen vil gå inn med kr.200.000,- pluss asfaltering på gangveien mellom gamleveien og inn til oppkjørselen til Geir. Vestnes vassverk og Geir vil gjøre resten av innsatsen. Vassverket skal forøvrig legge vassledning helt inn til Fagervikane Camping, som har vært nødt til å holde stengt i store deler av denne tørre sommeren.

28.08.02:
Det ser nå ut som at det kan bli gangvei fra gamleveien på Sætre og inn til Geir Sætre i forbindelse med at Vestnes Vassverk skal grave vannledning til Hoem. Det kan bli et samarbeidsprosjekt mellom Vestnes Vassverk og Vegvesenet.

28.12.01:
Vi har nå fått Vegvesenet til å koste forlenging av 2 stikkrenner, men videre fremdrift er utsett til våren, da det er planlagt at Vestnes Vassverk skal legge ny vassledning i den planlagte traseen.

September 2001:
Geir har antydet overfor Vegvesenet at han ønsker å lage en gangvei mellom gamleveien og sin egen oppkjørsel, og samtidig bedt Vegvesenet se på om de kunne ordne med vannposter ved to aktuelle steder for å få til denne stubben. Vi har nå motatt brev fra Vegvesenet om at dette vil bli ordnet i nærmeste fremtid. Samtidig har de gitt tillatelse til at denne veistubben kan plasseres inntill europaveien med bare autovern mellom.
 
April 2001:
Daugstad Vel v/Geir og Arne hadde et møte med Vestnes kommune og Statens Vegvesen. I møtet kom det frem at gangveien mellom Daugstad skule og Hoem ligger på 29. plass i fylket, og at det vil ta minst 15 år før det blir aktuelt å gjøre ferdig denne strekningen. Samtidig ble det påpekt velvillighet fra vegevesenets side, dersom vi gjorde noe for egen regning.