Tilbake


Brev til kommunen, etterlyser status vedr. Tresfjordbrua - 17.05.03

Daugstad Vel                                                         Daugstad 17.05.2003
Daugstad
6392 Vikebukt 

Vestnes Kommune
v/Ordfører
6390 Vestnes

 

"Tresfjordbrua"

Daugstad Vel har tidligere sendt uttaler ang. Tresfjordbrua, men har ennå ikke fått noen tilbakemeldinger på dette. Det er også lenge siden vi har lest noe om dette i mediene, så vi vil med dette etterlyse status på dette prosjektet.

Vi ønsker veldig sterkt at man skal kunne komme i ang med dette snarest, og mange rikspolitikere snakker for tiden varmt om å bruke midler på infrastruktur nå når det er ”nedgangstider”. Da er det veldig viktig at man griper sjansen på å gjennomføre ferdig prosjekterte prosjekter, før bunnen er nådd. Ellers er det for sent med tanke på å hindre inflasjon og overoppheting av økonomien igjen. 

Fordeler for etablerte strukturer i området.

For Daugstadbygda er det spesielt  4.- fire positive element vi vil trekkje fram.

1: Vi blir kvitt støyande, forurensende og farlig tungtrafikk og gjennomgangstrafikk.

2: Kortare veg til kommunesenteret og fylkeshovedstaden gjev oss heilt andre muligheter for ny vekst og auke i folketal og investeringer, både på Daugstad og Vike.

3: Vi slepp trusselen om en ny moderne veg rundt fjorden. En veg uten avkjørsler, men med oppsamlingsveier på begge sider, bygd i sterkt skrånende terreng, vil etter vårt syn verte en katastrofe for næringsgrunnlag og bosetning på begge sider av fjorden.

4: Vegstatusen i dag gjør det nesten umulig med ny industri mellom riksvegen og strandlina, veimyndighetene nekter konsekvent alle nye tiltak med innkjøring på riksvegen. Dette vil trulig bli langt lettare ved ei forventa nedgradering av vegstatusen rundt fjorden.

 

La oss heller bruke kreftene på å utnytte den naturperla Tresfjorden er, i steden for å være vertskap for en støyende og forurensende trafikkmaskin.

På østsiden av Tresfjorden og langt inn i Rauma kommune, vil tilgangen til doktor,  ambulanse og politi, få ei heilt anna mening. Det er i kritiske situasjoner, der du treng slik hjelp, du virkelig får kjenne kor lang "omvegen" er rundt Tresfjorden.

Vi er og urolige for framtida til den videregående skolen på Gjermundnes. Den må så snart som råd bli mer sentral, dersom den skal være et alternativ for elevar frå Hellandsida. Det vil bli et merkbart tap, både for kommunen og regionen om den skulle bli lagt ned.

Folket på Daugstad er stort sett svært positive til "Tresfjordbrua" , det eneste det kan være delte meninger om, er hvor høy pris kommunen skal betale for at prosjektet skal bli realisert. Med andre ord finansieringa. Dette er like mye et prosjekt for mange av nabokommunene våre, og de burde være med på å betale inn aksjekapital, for å sikre fortgang i utbygginga. Men er det ikke anna råd, er vi villige til å strekke oss langt.

Til slutt vil vi ønske alle som arbeider med prosjektet på ulike nivå, lykke til med det vidare arbeidet.

 Det aller viktigste  nå er at vi får ei snarlig avklaring om dette blir noe av og når. 

  

Med vennlig hilsen

Daugstad Vel

 

              Arne Andreassen                                                           Jørn Inge Løvik

                      Skriver                                                                        Formann

Tilbake