Fotball    Volleyball    Trim    Karate    Lysløype    Skiløype    Kino    Skøyteis    Revy


Solsiden Gym

Flygeblad 2013

Nå er den nye avdelingen ferdig, og vi kan nå tilby dobbelt så stort areal og dobbelt så mange treningsapparater som før, men til samme lave pris.
Det er nå to avdelinger, der en er for vekter/styrke og en for kondisjon.Solsiden gym er er fullverdig treningsstudio som gir muligheter for trening av alle kroppsdeler.

Vi har 2 avdelinger: Styrke og Kondisjon. Styrkerommet har et fullverdig utvalg av apparater og trening av alle muskelgrupper. Vi har bl.a et godt utvalg løsvekter, pec-dec apparat, Smith maskin, nedtrekk apparat, benpress.

Avdelingen for kondisjonstrening har

* tredemøller
* Elipsemaskin
* Ergometersykler
* Romaskin

I tillegg er det koblet opp musikkanlegg på begge rom og på kondisjonsavdelingen er det også satt opp en flatskjerm.

Solsiden Gym eies av Daugstad Bygdalag og er lokalisert på tidligere Daugstad skole (nå Villa Organic).
Inngangen er på baksiden av bygget.

Som medlem kan du delta på ”herretrimmen” (fotball) hver mandag og onsdag kl 20.00 - 21.30.

Damene har tilbud om step med styrke på tirsdager fra kl 19.00-20.00 (merk nytt tidspunkt!),og zumba med styrke på torsdag fra kl 19.00-20.00. Medlemmer har fri tilgang her, mens andre må betale 50 kr for hver trening!

All trening i Solsiden Gym skjer på EGET ANSVAR og det tilbys ikke spesiell opplæring eller treningsprogram for medlemmene. Vi kan imdlertid være behjelpelig med å sette medlemmene i kontakt med personer som kan bistå med dette.

Hvem kan bli medlem?

  • Alle personer over 18 år. Personer mellom 15 og 18 år kan bli medlem etter skriftlig samtykke fra foreldre. Barn og ungdom mellom 10 og 15 kan også være medlem under forutsetning av at de trener sammen med eller er under oppsyn av voksen/foresatt

Hva koster det?

  • Over 18 år: ½ års medlem kr. 1500,- og 1 års medlem kr. 2400,-

  • 15 – 18 år: ½ års medlem kr. 750,- og 1 års medlem kr. 1200,-

  • 10 – 15 år: ½ års medlem kr. 750,- og 1 års medlem kr. 1200,-

  • "Drop-in" medlem (1 uke). Medlemsavgift kr. 100,- og gir fri og ubegrenset trening i en uke.

Hvordan melde seg inn?

  • Betal inn medlemsavgift til Solsiden Gyms konto nr. 4056.40.09093.

  • Betalingen merkes med ”Solsiden Gym” og ditt navn (fornavn og etternavn) samt mobiltelefonnummer.

  • Kontakt leder for Solsiden Gym, Ole Thomas Sætre, på telefon 920 35 859  og avtal tidspunkt for omvisning - og evntuelt opplæring i bruk av apparatene.

  • Begynn å tren!