Historie    Daugstad Skole    Tomter     Ledige hus     Næringsliv    Overnatting


Skolebyggets skjebne avgjort mandag 16.okt-06

16.10.06: Vestnes Formannsskap holdt møte i kveld, der skjebnen til Daugstad Skule ble avgjort. I forhandlingene med Villa Leppefisk, var forhandlingsutvalget lite villig til å diskutere bidrag til bygda med tanke på kompensasjon for at vi har mistet skolen. I kveld var det politikerne i formannsskapet som skulle uttale seg. Der ble det avgjort at Daugstad får kr. 200.000,- av kjøpesummen, til bruk for å leie deler av bygget fra Villa Leppefisk. Da blir det opp til Villa Leppefisk og bygdas bruk av bygget, som avgjør hvor lenge de pengene varer. Her er selve vedtaket:

Formannskapet sitt endelege vedtak: 

  1. Vestnes kommune sel Daugstad skule, gnr. 6, bnr. 5, til Villa Salmon AS for kr. 900.000,-. Kjøpar dekkjer i tillegg salskostandane, dokumetavgift og tgl.gebyr for skøyte. Som grunnlag for handelen ligg elles kjøparen sitt tilbod av 14.09.06 og protokollen frå tingingsmøte den 09.10.06.

  2. Dersom det vert oppretta ein minimum 5 årig avtale mellom kjøpar av Daugstad Skule og Daugstad Vel om bruk av Gymsal/kjøkken og deler av uteområde på skulen vil Vestnes Kommune bruke kr. 200.000 av salgssummen som støtte til Daugstad Vel for inndekning av leigeavtale med Villagruppen.

11.10.06: Villa Leppefisk har lagt inn bud på skolen, og vært i forhandlinger med kommunen. Og DV har sendt brev til Formannsskapet om at bygda forventer at kommunen gir litt tilbake til bygda i denne prosessen. Informasjoner vi har fått fra kommunen så langt, er forhandlingsutvalget som forhandler for formannsskapet ikke har lagt vekt på DV's anmodning i det hele tatt, og anbefaler nå overfor Formannskapet et rent salg av området uten noen form for forpliktelser. Les forhandlingsutvalgets innstilling her. Det er nå opp til Formannsskapets medlemmer på møtet 16.okt om de vil legge noen politiske føringer i dette salget. Det hadde vel vært på sin plass med et møte med bygdas representanter før de tok en endelig avgjørelse....?

15.09.06: Bygdas utspill til Vestnes kommune angående salg av Daugstad Skule, ble oversendt i dag. Les det her

12.09.06: Veldig bra oppmøte på møtet i går kveld. 45 personer var veldig engasjerte og enige om at både bygda og kommunen må gjøre det som er mulig for at det blir størst mulig aktivitet i skolebygget i fremtiden. Komiteen i Daugstad Vel, samt et par personer til, vil snarest forfatte et brev til kommunen med de innspill som kom frem på dette møtet.

06.09.06: Villa Salmon og DV har hatt samtaler om Daugstad Skule, og de vil sammen holde et informasjonsmøte på skolen mandag 11. sept. kl. 20:00. Vel møtt.

23.08.06: Vestnes kommune har nå lagt ut Daugstad Skule til salgs, og salgssummen er satt til 1 mill. kroner. Prospektet finner du her

04.06.06: DV har hatt møter med Villagruppen om felles ønsker for skolebygget, og blitt enige om at vi nå går inn i en prosess for å formalisere et samarbeid. DV vil da arrangere et folkemøte og presentere de ideer og planer man er blitt enige om. Er det noen som har noen formeninger om dette utover det som ble vedtatt på årsmøtet, vennligst send en mail her

04.06.06: DV har hatt samtaler med representanter fra kommunen, og de har lovet å fremskynde prosessen med å avhende Daugstad Skule. De hadde tenkt å vente til våren 2007 med denne prosessen, men siden det vil gå utover både ballbingeprosjektet og aktiviten ellers i bygda, så vil de prøve å få ferdig prospektet til ferien.

Ønsker du å lese om skolekampen fra 2002 til 2006, følg linken: (Les mer)
Ønsker du å lese det vi la ut i 2001, følg linken: 
(Les mer)