Historie    Daugstad Skole    Tomter     Ledige hus     Industri    Overnatting


06.-sept. 2001, vedtok Vestnes kommunestyre at skolestrukturen skulle være som før. Det betyr for Daugstad at vi har tilbud om heldags barnehage i Tresfjord og på Vike, 1-4 skole på Daugstad, og 5-10 skole i Tresfjord. Det ble ikke sagt noe om SFO, men det snakkes i gangene om at den skal flyttes til Daugstad fra og med neste år. SFO skal egentlig være på samme sted som barneskolen, og man regner med at det skal bygges på Tresfjord skole neste år. Det vil da ikke være plass til SFO lenger når man bygger på .........

Vi regner med at strukturdebatten vil komme opp igjen, i alle fall om to år når vi får et nytt kommunestyre. Daugstad Vel vil hele tiden frem til da følge med i utviklingen, og fortsette å jobbe for at vi skal ha en skole i bygda.

Forslaget vi sendte til strukturnemda i mai, vil vi med dette trekke tilbake. Forslaget var utarbeidet med ren fordeling mellom bygdene til grunn, og som et springbrett til videre diskusjoner, men det er ganske urealistisk og ville få liten politisk støtte.

Oppvekstsenter er blitt et populært begrep i kommunen. Det betyr at man samler barnehage og barneskole under samme tak og administrasjon, som vil gi et skille mellom store og små barn, og man kan kanskje spare litt penger på dette. De fleste synes at dette høres fornuftig ut, men hvordan skal man kunne få til dette på østsiden av kommunen, sånn at flest mulig ble fornøyd? En ide kunne kanskje være oppvekstsenter i Tresfjord og på Vike, med ungdomsskole på Daugstad? Smak på ideen og la den synke, så kan vi evt. ta opp igjen strukturdebatten når den igjen dukker opp.

Vil du lese det vi la ut tidligere i år, følg linken:  (Les mer)